Arrabona EGTC

2019. August 29.

Pútnická cesta vedie popri rôznych pozoruhodnostiach, ako sú napríklad Pannonhalmské arciopátstvo či centrum mesta Győr, a pokračuje ďalej cez Lébény do Mosonmagyaróváru a Rajky, odkiaľ vedie ďalejna Slovensko, ado Rakúska, a vo Wolfsthal sa napája na oficiálnu pútnickú cestu Camino de Santiago, ktorá prechádzajúc cez celú Európu vedie až do Santiaga de Compostela.

Plánovanie túry

Forrás: http://www.szentjakabut.hu/hu/a-magyarorszagi-szent-jakab-zarandokutak/utvonalak-magyarorszagon/budapest-lebeny-wolfsthal 

Táto trasa začína pri Rímskokatolíckom kostole Zvestovania Panny Márie v Pannonhalma a pozdĺž rýchlostnej ceste spájajúcej Pannonhalma a Écs vedie do obce Écs. Opúšťajúc obec Écs, stúpajúca cesta vedie zalesnenými kopcami malebného pohoria Sokoró a pozdĺž hrebeňa nás zavedie až ku geodetickej veži (výhľad z vrcholu je nádherný). Odtiaľ sa dostaneme k televíznej veži a k rekreačným domom v Győrújbarát, kde cesta už mierne klesá. Ak pôjdeme po kopci nad obcou, vyhneme sa hlavnej cesty a dostaneme sa až k rozhľadni francúzskeho kameňa (Francia-kő). Francúzi počas napoleonských vojen, v bitke pre Rábe, odtiaľ velil svojmu delostrelectvu. Naša cesta vedie poprie náhrobnému stĺpu a pamätnému kameňu pripomínajúci jednu z bitiek odohrávajúcej počas Rákócziho boja za slobodu. Dostaneme sa na hlavnú cestu a po odbočení z nej prejdeme cez rameno rieky Holt-Marcal a okraj záplavového územia, kde môžeme spozorovať jedinečné vtáky. Potom sa popri brehu rieky Rába dostaneme do mesta Győr, ktoré má 140 tisíc obyvateľov. Pešia ulica mesta vedie na Széchenyiho námestie, na barokové hlavné námestie. Na námestí sa nachádza barokový Kostol sv. Ignáca. Győr je plný pozoruhodností, rovnako ako ubytovacích a reštauračných zariadení. Skutočná vidiecka veľkomestská atmosféra láka návštevníkov na dlhší pobyt.

Dnes pôjdeme celý čas po rovnom teréne, na hrádzi, ale počas cesty nebudeme mať možnosť na doplnenie fliaš na vodu! Z centra mesta Győr, od benediktínskeho kostola, sa krátkou cestou dostaneme na okraj mesta a potom popri rieke do mestskej časti Pinnyéd. Na okraji predmestia pokračujeme na hrádzi po pamätné miesto maďarského básnika Miklósa Radnótiho, ktorého zavraždili v mladom veku. Prejdúc po tomto malom háji pokračujeme ďalej popri brehu rieky Rábca, kde je cesta kvalitná, ale takmer bez tienistých úsekov. Prejdeme cez cestu 1, potom cez železničné trate a neskôr pod diaľnicou M1. Pri križovatke Börcs-Ikrény prejdeme cez most a pokračujeme v našej ceste na druhom brehu rieky Rábca. Po opustení hrádze sa blížime k Lébény a na okraji obci už vidíme veže Kostola sv. Jakuba. Čoskoro dorazíme do cieľa našej dnešnej túry, ku kostolu, ktorý je jedným z najdôležitejších maďarských pamiatok z čias romaniky. Lebény, okrem významných pamiatok, ponúka aj ubytovacie a reštauračné zariadenia.

Po Lébény je cesta sprevádzaná polami, niekedy pásmi tvorenými kríkmi-lesmi. Dostávame sa na okraj obce Karolyháza a potom pokračujeme po asfaltovej ceste do Kimle. Obec Kimle leží v prekrásnom prírodnom prostredí, medzi ohybmi Mošonského Dunaja. Nemci, Chorváti a Maďari tu žijú v mieri a porozumení. Naša cesta ďalej vedie cez most na Mošonskom Dunaji a po opustení obce, popri Kaplnke sv. Anny, do Máriakálnok. Po príchode do obce si môžeme oddýchnuť pri Kaplnke Navštívenia Panny Márie, ktorá je známym pútnickým miestom od 16. storočia. Pokračujúc po dlhej hlavnej ceste obce a následne na asfaltovej cyklotrase sa dostaneme do Mosonmagyaróváru, do malého mestečka, ktorá má 2000-ročnú históriu a nachádza sa blízko hraníc. Mesto s mnohými pozoruhodnosťami leží pri sútoku Mošonského Dunaja a rieky Litava, ktorá pramení v Alpách. Tento úsek končí v centre mesta, pri Rímskokatolíckom kostole Panny Márie a sv. Gotharda, kde sa nachádzajú viaceré reštaurácie, obchody a ubytovacie zariadenia.

Vyrážame z Mosonmagyaróváru, od piaristického kostola v centre mesta. prejdeme cez areál hradu Óvár a po opustení mesta odbočíme na nábrežie rieky Litava. Pokračujeme v ceste niekoľko kilometrov a potom idúc po poľnej ceste vedúcej popri hrádzi odbočíme ostro doprava. Prejdeme cez majer nazvaný Paprét-Lajtapuszta a následne prechádzajúc cez poľnohospodárske oblasti sa dostaneme do obce Bezenye, obývanej Maďarmi, Nemcami a Chorvátmi. Hlavnou atrakciou obce je katolícky kostol. Do jeho vonkajšej steny bola zamurovaná hlaveň dela. Pokračujeme po poľnej ceste, ktorá vedie za obcou, a už z diaľky môžeme vidieť Rajku. V Rajke sa vydáme smerom ku Kostolu sv. Martina. Pred kostolom sa znova spájajú cesty sv. Jakuba a sv. Martina.

Vychádzame z Rajky, od Kostola sv. Martina, a vydáme sa smerom k Mošonskému Dunaju. Po opustení obce prejdeme popri rybárskemu jazeru a dostaneme sa do chránenej lesnej oblasti. Po asfaltovej ceste popri Monšonskom Dunaji sa dostaneme k štátnym hraniciam. Po prekročení hranice, prejdúc cez malý háj, sa dostaneme do obce Čuňovo. Odtiaľ pokračujeme v ceste popri sviežich lesoch a prekrásnych jazerách až do Rusoviec. Tu môžeme navštíviť zvyšky rímskej osady Gerulata a obdivovať kaštieľ, ktorý dala postaviť rodina Lónyayovcov v 19. storočí. Opúšťajúc Rusovce, pokračujeme po asfaltovom chodníku a cyklotrase pozdĺž Dunaja až do Bratislavy, k zrúcanine Kaplnky sv. Jakuba. Odtiaľ pokračujeme popri Dunaja až k slovensko-rakúskym hraniciam, ktoré prekročíme najprv v meste, prejdúc cez spevnené ulice, a následne cez aleje, po opustení mesta. Do Wolfsthal sa dostaneme na cyklotrase vedúcej popri štátnej ceste.

A javasolt megközelítés nem feltétlenül veszi figyelembe az aktuális forgalmirend változásokat.

Prehľad

Ťažkosť : Medium
Hodnotenie :
Vzdialenosť : 129 km
Perióda: 06:47:04
Zvýšenie hladiny : 909 m
Pokles hladiny : 214 m
Vyznačené miesto na občerstvenie : Nincs
Výškový rozdiel : 214m
Vytvorené: 2019.10.04
Počet zobrazení : 5913
Počet pozretí : 8445
Győr Időjárás

Podobné túry

In vino veritas - Rady pivníc

Jeden z najstarších vinárskych krajov, dynamicky sa rozrastajúce vinárstva, kvalitná výroba vína, prekrásna krajina vábiaca na výlety, tisícročná kultúra a miesto svetového dedičstva, rady vínnych pivníc, aromatické vína; toto všetko je vinársky kraj Pannonhalma. Objavte aj Vy vinárstva na pestrých vinohradoch, ochutnajte nebeské nápoje, a medzi tým spoznajte aj iné atrakcie okolia.

Výnimočne sme pre Vás zostavili niekoľko mini túr v rámci tejto jednej túry, charakteristicky s dvomi-dvomi vinárstvami v hlavnej úlohe, rozdelené na viac dní, aby ste mohli krajinu pohodlne - pešo - pochodiť, a všade ochutnať úrodu hrozna.

Zoznam vinárstiev je iba ukážka. O koho a s akou tematikou vínnej túry by ste rozšírili túto túru?

Potulky po pahorkatine Sokoró (červená)

Pannonhalma a jej okolie je výborným turistickým cieľom: po prehliadke miest, ktoré dýchajú históriou, sa môžete vybrať do pahorkatiny Sokoró. Bola by škoda to vynechať!

In vino veritas - Najmladší a s najväčšou históriou

Jeden z najstarších vinárskych krajov, dynamicky sa rozrastajúce vinárstva, kvalitná výroba vína, prekrásna krajina vábiaca na výlety, tisícročná kultúra a miesto svetového dedičstva, rady vínnych pivníc, aromatické vína; toto všetko je vinársky kraj Pannonhalma. Objavte aj Vy vinárstva na pestrých vinohradoch, ochutnajte nebeské nápoje, a medzi tým spoznajte aj iné atrakcie okolia.

Výnimočne sme pre Vás zostavili niekoľko mini túr v rámci tejto jednej túry, charakteristicky s dvomi-dvomi vinárstvami v hlavnej úlohe, rozdelené na viac dní, aby ste mohli krajinu pohodlne - pešo - pochodiť, a všade ochutnať úrodu hrozna.

Zoznam vinárstiev je iba ukážka. O koho a s akou tematikou vínnej túry by ste rozšírili túto túru?

Udalosti v okolí